Våre prosjekter

Kiwanis Club Nesodden har i flere år vært fast bidragsyter til følgende humanitære aktiviteter, primært lokalt men også nasjonalt og internasjonalt:

 • Nesoddtunets Venner ble stiftet av pårørende den 24. september 2003. De bidrar med tiltak utenom det kommunale tilbudet og gjør den daglige tilværelsen på Nesoddtunet sykehjem litt triveligere og mer meningsfylt for beboerne. Arrangementer og aktiviteter som konserter og lignende, blir gjennomført delvis ved egne krefter og delvis ved hjelp av eksterne ressursmidler med spesiell kompetanse.
  X
 • FIF og NIF har gjennom årene mottatt bidrag som skal dekke for eksempel utstyr, kontingent, treningsavgift m.m. for barn og ungdom som uten slik støtte ikke hadde hatt anledning til å delta i idrettslagenes aktiviteter.
  X
 • Krise- og incestsenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap. Senteret ligger i Ås og eies og drives av kommunene Ås, Nordre Follo, Nesodden, Frogn, Vestby og Enebakk. De tilbyr samtaletilbud til barn og voksne, selvhjelpsgruppe og botilbud til barn og voksne. De holder også kurs og undervisning for organisasjoner, samarbeidspartnere og skoleklasser. Kiwanis-klubbene i Follo har i mange år bidratt med midler for at barnene på krisesentret skal få et hyggeligere opphold.
  X
 • Sommerleir for brannskadde barn. Ideen kommer opprinnelig fra USA. Sykepleiere, fysioterapeuter og andre som jobbet ved Brannskadeavsnittet på Haukeland Universitetssykehus tok initiativet. De hospiterte på leire i Europa både med og uten barn og jobbet hardt i mange år for å få i gang Burn Camp i Norge. I 2001 klarte de det, og det har siden blitt et årlig arrangement. Økonomisk var de første Burn Campene finansiert av ulike sponsorer som ga større eller mindre summer, og Kiwanis har støttet leirene fra 2004. I dag er Kiwanis District Norden hovedsponsor, og vi får noen små gaver fra andre givere.. Støtten til Burn Camp gis av de enkelte Kiwanis-klubbene og er regulert gjennom en egen samarbeidsavtale.
  X
 • Mental Helse Ungdom er en medlemsstyrt ungdomsorganisasjon som har fylkes- og lokallag over hele landet. De driver sitt arbeid innenfor feltet psykisk helse og baserer mye av virksomheten på frivillig arbeid fra medlemmene. Mental Helse Ungdom jobber for å bli en slagkraftig organisasjon som driver med forebyggende arbeid, frivillig engasjement og kompetansebygging innenfor feltet psykisk helse. Hvert år arrangerer Mental Helse Ungdom sommerleir. Ved økonomisk støtte fra den humanitære organisasjonen Kiwanis ønsker de å tilby medlemmene en utfordrende og meningsfull sommerferieopplevelse.
 • Kiwanis Gjenbruk samarbeider med andre humanitære organisasjoner som også driver med gjenbruk. Varer som vi ikke selger eller har for mye av sluses videre til disse. Vi har god kontakt med Estlandshjelpen, Kirkens Nødhjelp, Misjonskirken og loppemarkeder rundt på Nesodden. Vi lar også Ressurskafeen, barnehager og SFO’er på Nesodden komme og gjøre en god handel hos oss.