Møter

Møteprogram vinter/vår/sommer 2022
Dato
05.jan AVLYST pga korona
19.jan AVLYST pga korona
02.feb Intern møte 2 Guv. Nicolai G/VG Jan Erik G
16.feb IFA og Nesodden Skateboard Trude Ophus/Bjørn Nordlund
02.mar Valg/Nesodden Trial Thomas Person
16.mar VÅRFEST (Forsinket Julefest)
30.mar Orgelgruppa Halvor H/Ingeborg –
13.apr UTGÅR – Påskeuke
27.apr Intern møte 3
11.mai Frivilligarbeid i kommunen Steinar Dahlen
25.mai UTGÅR – Dag før Kr. Himmelfart
08.jun Frivilligsentralen Hege Emilsen
Juni Blåtur/utflukt
17.aug Internmøte 4
31.aug
14.sep
28.sep Hva er bra?/Hva kan bli bedre?
12.okt Årsmøte/Pres. Skifte