Om klubben

Kiwanis Club Nesodden (KCN) er en klubb for kvinner og menn som ønsker å gi noe av sin tid til humanitært arbeid på Nesodden. Sammen som gruppe oppnår vi mer enn hva hver enkelt klarer alene.

Klubben ble organisert i juni 1970 av et tyvetalls menn som ønsket å gi et bidrag for at mennesker på Nesodden som trengte litt hjelp, skulle få det. To av medlemmene fra da er fremdeles aktive i klubben.

Kiwanis er ikke en selskapsklubb, heller ikke en «hemmelig» eller politisk forening. Vi forkynner ikke noen måte å leve på for andre og er ikke knyttet til religiøs virksomhet.

Som medlemmer opplever vi at vi får:

 • Nye venner
 • Kreative utfordringer
 • Sterkere sosialt nettverk
 • Nye kunnskaper og erfaringer
 • Erfare at man «får gjennom å gi»

Klubbmøter holdes annenhver onsdag, ulike ukenummer, kl. 19.00 i lokalene på Sandvang. På møtene har vi først en enkel servering, deretter følger en presentasjon eller et foredrag om et aktuelt tema. Så planlegger og rapporterer vi våre ulike aktiviteter. Alt skjer i en uformell atmosfære og gir deltakerne en hyggelig stund. Alle møter er åpne, slik at ektefeller, samboere og gjester kan delta. Møtene varer i rundt 1,5 – 2 timer. Noen ganger arrangerer vi utflukter, og det blir også en fest eller to i løpet av året.

I møtene legger vi opp til at alle skal lære noe, selv bidra og ha det morro.

 

Klubbens styre 2022- 23 (okt. 22 – sept. 23)

 • Leder Lena Olsen
 • Sekretær Pål-Erik Plaum
 • Kasserer Brynhild Plaum
 • Styremedlem Arvid Arnesen
 • Styremedlem Stein Haugan
 • Styremedlem Åste Eggen
 • Styremedlem Lennart Carlsson