Humanitærkomiteen

Om Humanitærkomiteen

Støtte til ulike prosjekter skjer ved at vi etter en søknad fra en organisasjon/gruppe, behandler saken i vår Humanitærkomite. Dersom vi finner at vi kan/vil gi støtte, gir vi penger eller utstyr som vi har fått til vårt bruktmarked. Størstedelen av støtten går til lokale mottakere som arbeider med barn og unge på Nesodden, men vi støtter også Nesoddtunets venner og de lokale pensjonistforeningene. Sammen med andre Kiwanis-klubber i Norden gir vi penger til nasjonale og internasjonale prosjekter, først og fremst rettet mot barn og ungdom.

Retningslinjer for tildelinger 

 • tiltak innenfor organisasjonslivet på Nesodden- rettet mot barn, ungdom og eldre som spesielle målgrupper
 • tiltak for tilrettelegging til spesielle kultur, humanitære og allmennyttige formål
 • klubbens midler til humanitære formål avsettes i årsbudsjettet og ved mulige tilleggsbevilgninger i driftsåret
 • komiteen er gitt fullmakt til å behandle/innvilge enkeltsøknader innenfor en ramme på kr. 10.000
 • spesielle søknader/eller søknadsbeløp høyere enn kr 10.000 fremmes for klubbens medlemsmøte
 • i enkelte tilfeller gis tilsagn om støtte mot regnskap/rapport
 • i tildelingsbrev kan det inviteres til et klubbmøte med muntlig rapportering fra spesielle tiltak
 • komiteens innvilgninger/avslag rapporteres muntlig til klubbens medlemsmøte
 • komiteen gir skriftlig rapport til klubbens årsmelding
 • komiteens innvilgninger/avslag rapporteres muntlig til klubbens medlemsmøte
 • komiteen gir skriftlig rapport til klubbens årsmelding.

Behandlet og godtatt i Humanitærkomiteen 15/6-21

 

Oversikt utdelinger 2021

Januar Røde kors
Februar Fagerstr/Fjellstr. Lydanlegg
Sko til rumenske barn
Nesoddtunets venner
Fagerstrand håndballklubb
Burn Camp
Mental Helse Ungdom
Mars Skaubygda JFF
April Barnas Gård
Teaterfabrikken
Fjellstrand Bofellesskap
Mai Foreningsnytt
Bakkeløkka Ungdomsskole
Jaer Barneskole
Natteravnene
Hjelp til barn i vanskeligstilte familier
Juni Alværn Ungdomsskole
Flyt Produksjoner
Nesodden Idrettsforening
Fagerstrand vel
Kreftforeningen
Nesodden Historielag