Humanitærkomiteen

Humanitærkomiteen er den gruppen i klubben som deler ut støtte.

  1. Kiwanis Club Nesodden kan etter søknad gi økonomisk støtte til ulike interessegrupper i kommunen vår, først og fremst dem som er rettet mot barn og unge, men også eldregrupper (pensjonistforeningene) samt kultur, humanitære og allmennyttige formål.
  2. Støtten kan gis til prosjekter som ikke uten videre går inn i den daglige driften av organisasjonen eller til lønninger.
  3. Sammen med andre Kiwanis klubber i Norden kan vi også gi penger til nasjonale og internasjonale prosjekter. Først og fremst rettet mot barn og unge.

 

Søknadsprosedyre for ditt lag, din forening eller arrangement o.l.:

  • Presentasjon av foreningen
  • Beskrivelse av prosjektet
  • Søknadsbeløp
  • Kontaktinfo (mailadresse og tlf. nr.)
  • Kontonummer og navn
  • Søknaden sendes til nesodden@kiwanis.no

 

Humanitærkomiteen i klubben mottar søknaden og behandler den. Komiteen som består av 5 medlemmer, er gitt fullmakt til å innvilge søknader på opptil 20.000. Spesielle søknader (høyere enn kr. 20.000) avgjøres i klubbmøte. Søkerne informeres om resultatet av behandlingen.

I enkelte tilfeller kan det gis tilsagn om støtte mot regnskap/rapport til klubben.

I tildelingsbrevet kan det inviteres til et klubbmøte med muntlig rapportering fra spesielle tiltak.

En liste over de som har mottatt støtte blir publisert på klubbens nettside.

Utdelt støtte okt. 2021 – mars 2022.
Gruppe/organisasjon Prosjekt
Ressurskafeen Hallloween
Introsentret Vinteraktiviteter
Viken teaterverksted Kursavgifter
Nesodden kirke Orgel
Misjonskirken Instrumenter
Nesodden Teaterfabrikk Konsert
Sykehusbarna Playstation
Bjørnemyr dag- og aktivitetssenter SmartTV og Nintendo
TV-aksjonen  Plan Norge
Kulturskolen Undervisning
Eldre på Nesodden Juleblomster
Steinerskolen, 9. kl. Teaterforesrtilling
Fagerstrand IF Kontingenter
Tangenåsen FAU Tangenfestivalen
Frivilligsentralen Fin fredag
Nesodden Trialklubb Utstyr
Nesoddtangen kulturforum Instrumenter
Fagerstrand vel Adkomstvei
Røde kors Besøkstjenesten
Fagerstrand menighetsråd Platting og rekkverk
Nesoddtunet Konsert
Bergerkollektivet barnehage Lekeapparater
Østråt Julefeiring
Bakkeløkka 10. kl. Klassetur
Nesoddtangen gård Julefeiring
Bakkeløkka Nyttårsball
Ressurskafeen Julekurver
Fjellstrand omsorgsboliger Julefeiring
Hellvikskog  omsorgsboliger Julefeiring
Bekkeblomveien bofellesskap Julefeiring
Nesodden skateboardklubb Anlegg
Nesodden husflidslag Innredning på Ekelund
Steinerskolen, 9. kl. Forestilling
FACT Aktiviteter
Nesodden turlag Bålpanne
Jaer skole Klassetur
Gammeldansen Lokalleie
Bibliotekets venner Benk
Estlandsaksjon Transport
Pinsekirken Speidere
Frivilligsentralen Fin fredag
Nesodden Husflidslag Bålpanne
Flyktninger fra Ukraina Støtte
Viken teaterverksted Sommerforestilling