Humanitærkomiteen

Humanitærkomiteen er den gruppen i klubben som deler ut støtte.

  1. Kiwanis Club Nesodden kan etter søknad gi økonomisk støtte til ulike interessegrupper i kommunen vår, først og fremst dem som er rettet mot barn og unge, men også eldregrupper (pensjonistforeningene) samt kultur, humanitære og allmennyttige formål.
  2. Støtten kan gis til prosjekter som ikke uten videre går inn i den daglige driften av organisasjonen eller til lønninger.
  3. Sammen med andre Kiwanis klubber i Norden kan vi også gi penger til nasjonale og internasjonale prosjekter. Først og fremst rettet mot barn og unge.

 

Søknadsprosedyre for ditt lag, din forening eller arrangement o.l.:

  • Presentasjon av foreningen
  • Beskrivelse av prosjektet
  • Søknadsbeløp
  • Kontaktinfo (mailadresse og tlf. nr.)
  • Kontonummer og navn
  • Søknaden sendes til nesodden@kiwanis.no

 

Humanitærkomiteen i klubben mottar søknaden og behandler den. Komiteen som består av 5 medlemmer, er gitt fullmakt til å innvilge søknader på opptil 20.000. Spesielle søknader (høyere enn kr. 20.000) avgjøres i klubbmøte. Søkerne informeres om resultatet av behandlingen.

I enkelte tilfeller kan det gis tilsagn om støtte mot regnskap/rapport til klubben.

I tildelingsbrevet kan det inviteres til et klubbmøte med muntlig rapportering fra spesielle tiltak.

En liste over de som har mottatt støtte blir publisert på klubbens nettside.

Utdelt støtte okt. 2021 – sept. 2022.
Nesodden kulturforum Jaer skole
Fagerstrand vel Nesodden IF
Røde Kors’ besøkstjeneste Gammeldansforeningen
Fagerstrand menighetsråd Estlandsaksjon
Nesoddtunet RR speidere
Berger kollektivet barnehage Frivilligsentralen
Østråt Nesodden trialklubb
Bakkeløkka 10. klasse Ukrainahjelp
Nesoddtangen gård Viken teaterverksted
Ressurskafeen Steinerskolen
Hellvikskog omsorgsboliger Nesodden turlag
Fjellstrand omsorgsboliger Fagerstrand IF
Bekkeblomveien bofellesskap Pensjonistforeningene
Nesodden skateboardklubb Flyt ung
Nesodden husflidslag Jaer skolekorps
Steinerskolen Hokholt gård
FACT Fellesverket
Teaterfabrikken Alværn ungdomsskole
Nytt orgel til Nesodden kirke Fortellerfestival