Humanitærkomiteen

Om Humanitærkomiteen

Støtte til ulike prosjekter skjer ved at vi etter en søknad fra en organisasjon/gruppe, behandler saken i vår Humanitærkomite. Dersom vi finner at vi kan/vil gi støtte, gir vi penger eller utstyr som vi har fått til vårt bruktmarked. Størstedelen av støtten går til lokale mottakere som arbeider med barn og unge på Nesodden, men vi støtter også Nesoddtunets venner og de lokale pensjonistforeningene. Sammen med andre Kiwanis-klubber i Norden gir vi penger til nasjonale og internasjonale prosjekter, først og fremst rettet mot barn og ungdom.

Søknadsprosedyre for Kiwanis Club Nesodden
1. Økonomisk støttevirksomhet til
a) tiltak innenfor organisasjonslivet på Nesodden – rettet mot
barn, ungdom og eldre som spesielle målgrupper
b) tiltak for tilrettelegging av spesielle kultur, humanitære og
allmennyttige formål
2. Klubbens midler til humanitære formål avsettes i årsbudsjettet og med mulige
tilleggsbevilgninger i driftsåret
3. Om søknader
a) Klubbens humanitærkomité er gitt fullmakt til å
behandle/innvilge enkeltsøknader innenfor en ramme på kr. 20.000
b) Komitéens innvilgninger/avslag rapporteres muntlig til klubbens medlemsmøte
c) Spesielle søknader og/eller søknadsbeløp høyere enn kr. 20.000 fremmes for
klubbens medlemsmøte
d) I enkelte tilfeller gis tilsagn om støtte mot regnskap/rapport
e) I tildelingsbrev kan det inviteres til et klubbmøte med muntlig
rapportering fra spesielle tiltak
4. Humanitærkomiteen gir skriftlig rapport til klubbens årsmelding

 

HUMANITÆR utdelinger 2020-2021
50 søknader bevilget med mellom 2.000 og 20.000 kr kr hver.
Totalt 437.582 kr.
Oktober Fagerstrand IF Kontingenter
Oktober TV-aksjonene 2020 Innsamling
Oktober MA Fattige barn
Oktober Sletta Cafè Praktiskt utstyr
Oktober Bjørnemyr Aktivitetssenter Tredemølle
November Gjøfjel Menighetsråd Materiall til platting
November Natteravnene Div. utstyr
November Alværn Ungdomsskole Skoletur
November Bekkeblomvn Bofellesskap Julefeiring
November Østråt Julefeiring
November Helvikskogen omsorgsbolig Julefeiring
November Sandvang Hjertestarter
Desember Skoklefall menighetshus Symaskin
Februar Fagerstrand/Fjellstrand Lydanlegg
Februar Røde kors Besøkstjenesten
Februar Rumenske barn Sko
Februar Nesoddtunets venner Konsert
Februar Fagerstrand Håndballklubb Tren.mål
Februar Burncamp Sommerleir
Februar Mental helse ungdom Sommerleir
Mars Skaubygda JFF Skyte teknologi.
April Barnas Gård Støtte til for
April Teaterfabrikken Teater
April Fjellstrand Beboerforening Beplantning
Mai Foreningsnytt Støtte
Mai Bakkeløkka Skoletur
Mai Jaer skole Skoletur
Mai Natteravnene Lommelykter
Mai MA Fattige barn
Juni Alværn u.skole Skoletur
Juni Flyt produksjoner Teater
Juni Nesodden IF Kontigenter
Juni Fagerstrand Vel Vollyballbane
Juni Fagerstrand Vel Pentanqeban
Juni Kreforeningen Støtte
Juni Nesodden historielag Møbl. Fundingrud
Juli Helvikskog omsorgsbolig Konsert
Juli Pinsekirken Teknisk utstyr
August Fjellstrand Omsorgsbolig Piano
September NesoddenTrial Klubb Motorsykkel
September Viken Teaterverksted Kontingent
September Vestsiden Pensjonist forening Tur
September Nesodden Kirke Orgel
September Fagerstrand IF Kontigenter
September Introsenteret Sportsutstyr
September Misjonskirken El. orgel El-orgel
September Sykhusbarna Playstation
September NesoddenTeaterfabrikk. Konsert
September Bjørnemyr Aktivsenter Smart TV Nint
September Nesodden Ressurskafe Halloween
16.10.21 lc