Våre aktiviteter

 

Kiwanis Gjenbruk er selve motoren i klubbens aktiviteter. Dette er en butikk for salg av varer for gjenbruk. Vi har som mål å være en profesjonell bruktbutikk som blir sett på som seriøs, og som gir kunder og medarbeidere en god opplevelse. Vi har også som mål å være et sosialt samlingspunkt for klubbens medlemmer og beboerne i området.

Varene i butikken er donasjoner fra givere som ønsker å bidra til vårt arbeid i lokalmiljøet og samtidig er opptatt av gjenbruk. Overskuddet av salget i butikken går til klubbens humanitære arbeid. Alt arbeid i klubben skjer ved frivillighet. Vi er mange som er engasjert i det daglige arbeidet. tilknyttet gjenbruksbutikken. Disse legger ned mange  timer frivillig arbeid hver måned.

Velkommen til Kiwanis Gjenbruk – enten som kunde, giver eller som frivillig medarbeider.

Vi holder til på Fagerstrand på Nesodden, adressen er Drøbakveien 18.

E-post: nesodden@kiwanis.no

For oppdaterte åpningstider se Facebook: https://www.facebook.com/kiwanisgjenbruk – eller Instagram: https://www.instagram.com/kiwanis_gjenbruk

 

Sandvang. Klubbens lokaler på toppen av Svestadbakken, har vært vårt møtested siden 1989. Det var Svestad Helselag som eide Sandvang, og Kiwanis ble tilbudt et sameie mot at vi bekostet oppussing og utbygging av lokalene. Kiwanis Club Nesodden eier nå 3/5 og Svestad Vel 2/5 av eiendommen. Sandvang er et populært fest-/kurslokale for Nesoddens beboere.

På gressplen bak huset har Kiwanis anlagt en petanque-bane som er åpen for alle.Kuler finnes i sandkassen ved siden av bygget.

Mer informasjon om lokalene finner du på www.sandvang.no

 

Humanitærkomiteen er den gruppen i klubben som deler ut støtte.

  1. Kiwanis Club Nesodden kan etter søknad gi økonomisk støtte til ulike interessegrupper i kommunen vår, først og fremst dem som er rettet mot barn og unge, men også eldregrupper (pensjonistforeningene) samt kultur, humanitære og allmennyttige formål.
  2. Støtten kan gis til prosjekter som ikke uten videre går inn i den daglige driften av organisasjonen eller til lønninger.
  3. Sammen med andre Kiwanis klubber i Norden kan vi også gi penger til nasjonale og internasjonale prosjekter. Først og fremst rettet mot barn og unge.

 

Søknadsprosedyre for ditt lag, din forening eller arrangement o.l.:

  • Presentasjon av foreningen
  • Beskrivelse av prosjektet
  • Søknadsbeløp
  • Kontaktinfo (mailadresse og tlf. nr.)
  • Kontonummer og navn
  • Søknaden sendes til nesodden@kiwanis.no

 

Humanitærkomiteen i klubben mottar søknaden og behandler den. Komiteen som består av 5 medlemmer, er gitt fullmakt til å innvilge søknader på opptil 20.000. Spesielle søknader (høyere enn kr. 20.000) avgjøres i klubbmøte. Søkerne informeres om resultatet av behandlingen.

I enkelte tilfeller kan det gis tilsagn om støtte mot regnskap/rapport til klubben.

I tildelingsbrevet kan det inviteres til et klubbmøte med muntlig rapportering fra spesielle tiltak.

En liste over de som har mottatt støtte blir publisert på klubbens nettside.

 

 

 

 

 

 

Oversikt utdelinger 2021

Januar Røde kors
Februar Fagerstr/Fjellstr. Lydanlegg
Sko til rumenske barn
Nesoddtunets venner
Fagerstrand håndballklubb
Burn Camp
Mental Helse Ungdom
Mars Skaubygda JFF
April Barnas Gård
Teaterfabrikken
Fjellstrand Bofellesskap
Mai Foreningsnytt
Bakkeløkka Ungdomsskole
Jaer Barneskole
Natteravnene
Hjelp til barn i vanskeligstilte familier
Juni Alværn Ungdomsskole
Flyt Produksjoner
Nesodden Idrettsforening
Fagerstrand vel
Kreftforeningen
Nesodden Historielag