Våre aktiviteter

Kiwanis Gjenbruk

Kiwanis Gjenbruk er selve motoren i klubbens aktiviteter. Dette er en butikk for salg av varer for gjenbruk. Vi har som mål å være en profesjonell bruktbutikk som blir sett på som seriøs, og som gir kunder og medarbeidere en god opplevelse. Vi har også som mål å være et sosialt samlingspunkt for klubbens medlemmer og beboerne i området.

Varene i butikken er donasjoner fra givere som ønsker å bidra til vårt arbeid i lokalmiljøet og samtidig er opptatt av gjenbruk. Overskuddet av salget i butikken går til klubbens humanitære arbeid. Alt arbeid i klubben skjer ved frivillighet, og det er 15 – 20 personer som er engasjert i det daglige arbeidet tilknyttet gjenbruksbutikken. Disse legger ned ca. 400 timer frivillig arbeid hver måned.

Velkommen til Kiwanis Gjenbruk – enten som kunde, giver eller som frivillig medarbeider.

Vi holder til på Fagerstrand på nesodden og adressen er: Drøbakveien 18.

E-post: kiwanisgjenbruk@gmail.com

For oppdaterte åpningstider se Facebook: https://www.facebook.com/kiwanisgjenbruk – eller

Instagram: https://www.instagram.com/kiwanis_gjenbruk

 

Humanitærkomiteen

Støtte til ulike prosjekter skjer ved at vi etter en søknad fra en organisasjon/gruppe, behandler saken i vår Humanitærkomite. Dersom vi finner at vi kan/vil gi støtte, gir vi penger eller utstyr som vi har fått til vårt bruktmarked. Størstedelen av støtten går til lokale mottakere som arbeider med barn og unge på Nesodden, men vi støtter også Nesoddtunets venner og de lokale pensjonistforeningene. Sammen med andre Kiwanis-klubber i Norden gir vi penger til nasjonale og internasjonale prosjekter, først og fremst rettet mot barn og ungdom.

Retningslinjer for tildelinger 

Søknadsprosedyre for Kiwanis Club Nesodden
1. Økonomisk støttevirksomhet til
a) tiltak innenfor organisasjonslivet på Nesodden – rettet mot
barn, ungdom og eldre som spesielle målgrupper
b) tiltak for tilrettelegging av spesielle kultur, humanitære og
allmennyttige formål
2. Klubbens midler til humanitære formål avsettes i årsbudsjettet og med mulige
tilleggsbevilgninger i driftsåret
3. Om søknader
a) Klubbens humanitærkomité er gitt fullmakt til å
behandle/innvilge enkeltsøknader innenfor en ramme på kr. 20.000
b) Komitéens innvilgninger/avslag rapporteres muntlig til klubbens medlemsmøte
c) Spesielle søknader og/eller søknadsbeløp høyere enn kr. 20.000 fremmes for
klubbens medlemsmøte
d) I enkelte tilfeller gis tilsagn om støtte mot regnskap/rapport
e) I tildelingsbrev kan det inviteres til et klubbmøte med muntlig
rapportering fra spesielle tiltak
4. Humanitærkomiteen gir skriftlig rapport til klubbens årsmelding

Behandlet og godtatt i Humanitærkomiteen 15/6-21

 

Oversikt utdelinger 2021

Januar Røde kors
Februar Fagerstr/Fjellstr. Lydanlegg
Sko til rumenske barn
Nesoddtunets venner
Fagerstrand håndballklubb
Burn Camp
Mental Helse Ungdom
Mars Skaubygda JFF
April Barnas Gård
Teaterfabrikken
Fjellstrand Bofellesskap
Mai Foreningsnytt
Bakkeløkka Ungdomsskole
Jaer Barneskole
Natteravnene
Hjelp til barn i vanskeligstilte familier
Juni Alværn Ungdomsskole
Flyt Produksjoner
Nesodden Idrettsforening
Fagerstrand vel
Kreftforeningen
Nesodden Historielag