Aktiviteter

I denne menyen vil du finne ut hva vi driver med i Kiwanis Club Nesodden, både samfunnsstøtten og de interne aktiviteter.

Gjenbrukskomiteen

Kiwanis Gjenbruk er en av Kiwanis Club Nesoddens hovedaktiviteter. Dette er en butikk for salg av varer for gjenbruk. Vi har som mål å være en profesjonell bruktbutikk som blir sett på som seriøs, og som gir kunder og medarbeidere en god opplevelse. Stedet har også som mål å være et sosialt samlingspunkt for klubbens medlemmer.

Varene i butikken er donasjoner fra givere som ønsker å bidra til vårt arbeid i lokalmiljøet og samtidig er opptatt av gjenbruk. Overskuddet av salget i butikken går uavkortet til klubbens humanitære arbeid. Alt arbeid i vår klubb skjer ved frivillighet, og det er 15 – 20 personer som er engasjert i det daglige arbeidet tilknyttet gjenbruksbutikken. Disse legger ned ca. 500 timer frivillig arbeid hver måned.

Kiwanis Gjenbruk er en fortsettelse av Låven – som eksisterte i mange år som brukthandel – men med et litt annet konsept og uten de samme begrensingene i åpningstid.

Velkommen til Kiwanis Gjenbruk – enten som kunde, giver eller som frivillig medarbeider.

Les mer under lenken Våre prosjekter i hovedmenyen.

 

Humanitærkomiteen

Støtte til ulike prosjekter skjer ved at vi etter en søknad fra en organisasjon/gruppe, behandler saken i vår Humanitærkomite. Dersom vi finner at vi kan/vil gi støtte, gir vi penger eller utstyr som vi har fått til vårt bruktmarked. Størstedelen av støtten går til lokale mottakere som arbeider med barn og unge på Nesodden, men vi støtter også Nesoddtunets venner og de lokale pensjonistforeningene. Sammen med andre Kiwanis-klubber i Norden gir vi penger til nasjonale og internasjonale prosjekter, først og fremst rettet mot barn og ungdom.